Curs arme si munitii

Certificat arme si munitiiIncepand cu data de 4.05 .2015 societatea noastra face inscrieri pentru  cursul de arme si munitii.

Oferim discount de 10% pentru cursantii din prima serie.

Cursurile de initiere in domeniul armelor si munitiilor se organizeaza in conformitate cu prevederile legii 295/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile si modul de desfasurare a cursului

1) Persoanele care urmeaza sa solicite autorizarea procurarii de arme letale trebuie sa urmeze in prealabil cursul de instruire teoretica si practica.
(2) Pot urma cursul prevazut numai persoanele care au implinit varsta de 18 ani si nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie.
(3) In vederea verificarii indeplinirii conditiilor, solicitantul trebuie sa prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel putin documentul de identitate si certificatul de cazier judiciar valabil.
(4) Se pot solicita indeplinirea unor conditii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sanatate fizica si psihica a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare in acest sens.
(5) Pentru a se putea prezenta la examen, persoana acceptata in cadrul cursurilor prevazute are obligatia de a parcurge in proportie de cel putin 90% programul de pregatire si de a desfasura activitatile corespunzatoare numai in conditiile stabilite prin programa.
(6) La finalul cursului, pentru absolvire, cursantii vor sustine examenul de absolvire in fata unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregatire, precum si, in mod obligatoriu, un politist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusa de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.
(7) Organizatorul are obligatia de a informa cursantul asupra datei, orei si locului sustinerii examenului, cu cel putin 5 zile inainte.
(8) Examenul prevazut  consta in sustinerea a doua teste dupa cum urmeaza:
a) testul teoretic, in cadrul caruia se verifica insusirea cunostintelor in urmatoarele domenii: legislatia privind regimul armelor si al munitiilor, precum si cea referitoare la legitima aparare si starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv partile componente si modul de functionare si folosire a armelor si munitiilor;
b) testul practic, in cadrul caruia se verifica deprinderile de baza privind folosirea armamentului, respectiv pregatirea armei pentru tragere, respectarea pozitiilor de tragere, reactia personala la declansarea focului si modul de asigurare a armei.
(9) Rezultatul examenului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei si in care se inscriu punctajele obtinute la cele doua teste, precum si media aritmetica a acestora, sub forma unei note cuprinse intre 1 si 10, respectiv mentiunea “promovat”, daca nota astfel obtinuta este cel putin 7, sau “nepromovat”, daca nota este mai mica de 7.
(10) In cazul in care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificarii, acest fapt se consemneaza in procesul-verbal.
(11) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat in procesul-verbal incheiat in termen de 5 zile de la data sustinerii examenului. Contestatia se analizeaza de o noua comisie constituita potrivit, din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul initial, iar rezultatul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat in aceleasi conditii.
(12) Persoanei care a promovat examenul de absolvire i se elibereaza certificatul de absolvire a cursului de pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, in care se mentioneaza in mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor.
(13) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la sustinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen in termen de cel mult 6 luni, conform planificarii stabilite de organizator, fara a mai fi necesara repetarea cursului de pregatire.
(14) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate sustine un nou examen numai dupa parcurgerea unui nou curs de pregatire in conditiile stabilite.

Posted by on mai 1, 2015. Filed under Cursuri. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.